Årets tredje temakveld står for tur torsdag 5 mars fra kl. 18:00 på klubbhuset…

Røde Kors i Svelvik kommer for og fortelle om og lære oss hvordan vi takler å komme først på ett ulykkessted. Hva gjør vi, hvordan sikrer vi skadestedet, hvor melder vi fra om ulykken, hvilke skadde prioriterer vi, hvordan behandle skadde fram til helsepersonell kommer til stedet og overtar? Hvis det er MC ulykke, skal da hjelmen av m.m. Denne kvelden er nyttig for alle, både generelt og spesifikt i forhold til MC-ulykker.

1