I 2016 sørget 19 spillere for at Smia MC mottok kr. 6146,- fra Norsk Tippings Grasrotandel! Dette er penger som kommer godt med i driften av klubben, og en stor takk rettes til dere som har valgt oss som mottaker. Vi vet ikke hvem dere er, men dere vet det forhåpentligvis selv!

Å velge klubben som Grasrotmottaker er kanskje den aller enkleste måten man kan bidra på, foruten å betale kontingenten sin. Vil du velge oss som mottaker av din andel? Det kan du enten ordne på Norsk Tippings nettsider, eller ved å sende SMS «Grasrotandelen 996493784» til 2020.

0