Smia MCs årsmøte avholdes torsdag 23. april kl. 18:00 på Smia MC sitt klubbhus. Saker til årsmøte må være styret i hende innen torsdag 9. april, og vi minner om at kun betalende medlemmer har stemmerett på årsmøtet.

Saker til årsmøtet kan sendes til styreleder på leder@smia-mc.no.
Møte

 

Årsmøteagenda:

1. Konstituering
2. Beretning
3. Regnskap
4. Innkommende forslag
5. Valg

0