Det innkalles til årsmøte i Smia MC tors. 26 april kl. 18:00 på klubbhuset. Forslag må være styret i hende innen 12 april, og vi minner om at kun betalende medlemmer har stemmerett!

Forslag til årsmøtet kan sendes inn til leder@smia-mc.no

AGENDA:

  1. Konstituering
  2. Årsberetning
  3. Regnskap
  4. Innkommende forslag
  5. Valg

Det vil bli enkel servering, som vanlig… Vel møtt!

0