Det innkalles til årsmøte i Smia MC tors. 27 april kl. 18:00 på klubbhuset. Forslag må være styret i hende innen 13 april, og vi minner om at kun betalende medlemmer har stemmerett!

Forslag til årsmøtet kan sendes inn til leder@smia-mc.no

AGENDA:

  1. Konstituering
  2. Årsberetning
  3. Regnskap
  4. Innkommende forslag
  5. Valg

0