Årsmøtet 24.04.14 vedtok en mindre økning av medlemskontingenten. Årsaken til dette er økte utgifter til husleie på klubblokalet, en inntektssvikt på salg søndagene i 2013, samt en generell prisjustering av en kontingent som har vært urørt i ganske mange år nå.

I tillegg vedtok årsmøtet å opprette en ny medlemskategori: Ungdomsmedlem inntil 23 år kommer inn fra dags dato. Dette er et fullverdig medlemskap til redusert pris for yngre medlemmer, med alle de fordeler og muligheter et vanlig fullverdig medlemskap gir. Det året man fyller 23 år endres medlemskapet til vanlig fullverdig medlem. Med dette ønsker klubben å legge til rette for økt rekruttering av yngre medlemmer, inkl. moped- og lett motorsykkelførere.

Penger

De nye prisene gjelder fra 24.04.14 og er som følger:

MedlemskapPris
Fullverdig medlemKr. 700,- (økes med 200,-)
Ungdomsmedlem inntil 23 årKr. 300,- (ny i 2014)
StøttemedlemKr. 300,- (økes med 100,-)

0