Det innkalles til årsmøte i Smia MC tors. 21 april kl. 18:00 på klubbhuset. Forslag må være styret i hende innen 7 april, og vi minner om at kun betalende medlemmer har stemmerett!

Forslag til årsmøtet kan sendes inn til leder@smia-mc.no

Agenda:

1. Konstituering
2. Beretning
3. Regnskap
4. Innkommende forslag
5. Valg

0