Smia MC tilbyr følgende medlemskap:
 • Fullverdig medlem: Inkluderer fri lagring av et begrenset antall sykler registrert på medlemmet, rett til benyttelse av klubbhuset til satser fastsatt av årsmøtet de dager det ikke er arrangementer i klubbregi. Rett til å få utlevert nøkkel til klubbhuset mot et gebyr og fri benyttelse av verkstedet, rett til å bære klubbens ryggmerke.
 • Familiemedlem: Familiemedlem er første slektsledd opp eller ned fra et fullverdige medlem, inkludert samboere. Forøvrig samme rettigheter som støttemedlem.
 • Ungdomsmedlem: Gir samme rettigheter som fullverdige medlemmer, til en sterkt redusert pris. Det året medlemmet fyller 23 år omgjøres medlemskapet automatisk til fullverdig medlem.
 • Støttemedlem: Gir mulighet for å leie klubbhuset etter satser fastsatt av årsmøtet, mulighet til deltakelse i aktiviteter klubben arrangerer for medlemmene. Støttemedlem har talerett men ikke stemmerett på årsmøte.

Med på medlemskapet vil du og få noen fordeler. Dersom du ønsker å bli medlem fyller du ut skjemaet under. Du vil deretter motta faktura med medlemskort i posten. Skjemaet kan også brukes for å oppdatere medlemsopplysninger, f.eks. i forbindelse med flytting eller endring av epostadresse.

Medlemskontingent 2022:
MedlemsskapPris
Fullverdig medlemKr. 3000,- pr. år
FamiliemedlemKr. 300,- pr. år
Ungdom inntil 23 årKr. 300,- pr. år
StøttemedlemKr. 300,- pr. år

Bruk skjemaet under for å sende din innmelding, eller for å oppdatere dine medlemsopplysninger hos Smia MC:

  Henvendelsen gjelder (obligatorisk)

  For fullverdige medlemmer: Betaling ønskes...

  Jeg bekrefter å ha lest og godtatt Smia MCs statutter (obligatorisk)

  For- og etternavn (obligatorisk)

  Adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  E-post (obligatorisk)

  Telefonnummer (obligatorisk)

  Fødselsdato (obligatorisk)

  MC merke & type

  Kommentarer og andre opplysninger (Familiemedlem: Angi hvilket fullverdig medlem du er tilknyttet)