En feil i aktivitetskalenderen vår gjør at gjentakende hendelser for øyeblikket ikke fungerer som de skal. Dette rammer klubbtorsdagene våre, men det er fortsatt åpent hver torsdag fra kl. 18:00 og utover – selv om det ikke ser sånn ut i kalenderen!

Feilen oppstod i forbindelse med ny versjon av programvaren som kjører kalenderen, og er ikke noe Smia MC rår over. Jeg antar dette snart vil bli fikset med en oppdatering fra leverandørens side, ettersom flere har rapportert det inn som et problem til time.ly.