Smia MC kjører årets høsttur i tidsrommet 22-24. august 2014, med 13 sykler og 16 medlemmer på veien. Turen går til Vestlandet, med overnattinger på Geilo og Fagernes. På kartet under kan du følge turen vår live, og se hvor vi til enhver tid er. Kartet oppdateres automatisk hvert 5. minutt! Oransje punkter er sporloggen, og den grønne motorsykkelen viser siste registrerte posisjon. Sporingen vil være aktiv så lenge vi er på veien, og skrus av når vi stopper for dagen.

Vises ikke kartet? Prøv en annen nettleser eller klikk her for vise kartet på Spotwalla.

1